شوینده

مواد شوینده فله ای که انواع شوینده ها هستند، پس از عوامل فعال آنیونی، از نظر حجم تولید در رتبه دوم قرار دارند. بیشتر عوامل غیریونوژنیک استرهای پلی هیدروکسی اتیلن (پلی گلیکول) با اسیدهای آلی مختلف و اترها با الکل های مختلف، آلکیل فنل ها و آلکیل نفتول ها و همچنین مشتقات پلی هیدروکسی اتیلن آمین های آلیفاتیک و آمیدها و مرکاپتان ها هستند.

مواد فعال کاتیونی و آمفوتریک درصد کمی از حجم کل تولید عوامل پاک کننده را تشکیل می دهند و اهمیت صنعتی محدودی دارند. مهم ترین عوامل فعال کاتیونی، نمک های آمونیوم سوم و پیریدین هستند که خاصیت باکتری کشی دارند.

مولکول های عوامل آمفوتریک هم رادیکال های بازی (معمولا گروه های آمینه) و هم رادیکال های اسیدی (گروه های استری کربوکسیل، سولفونیک یا سولفونیک اسید) دارند.

شوینده های مصنوعی نیاز به افزودن تعدادی مواد کمکی دارند که قدرت پاک کنندگی آنها را بهبود می بخشد. نمک های قلیایی اسیدهای معدنی ضعیف (کربنات و بی کربنات سدیم، سیلیکات سدیم و انواع فسفات ها)، نمک های خنثی (سولفات سدیم و کلرید) و نمک های اسیدهای پراکسید که خاصیت سفید کنندگی و ضدعفونی کنندگی دارند (پربورات سدیم و پر کربنات)، به فرمول های شوینده اضافه می شوند.

اجزای آلی مواد شوینده نقش مهمی دارند. کربوکسی متیل سلولز از جذب خاک از محلول شوینده روی سطح تمیز شده جلوگیری می کند. سفید کننده های نوری (رنگ ها) رنگ زرد پارچه های رنگ نشده را از بین می برند. مواد هیدروتروپیک حلالیت مواد پاک کننده در آب را افزایش داده و سرعت انحلال آنها را تسریع می کنند.

برخی از مواد شوینده حاوی آنزیم هایی هستند که حذف خاک های پروتئین نامحلول را ممکن می سازد. باکتری کش های آلی (هگزاکلروفن و تری کلرکربنیلید)؛ و تثبیت کننده های کف (به عنوان مثال، آلکانولامیدها) یا خاموش کننده های کف.

مواد خوشبو (عطرها) به بسیاری از مواد شوینده اضافه می شود. فرمول مواد شوینده با توجه به کاربرد مورد نظر و الزامات اقتصادی و بهداشتی تعیین می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *